Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:
OZNAM O ZVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO OD 1. JANUÁRA 2017

Vážení rodičia,
na základe VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2016
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tvrdošín, sa mení výška poplatkov /zvýšenie platby o 1 €/ za školné na ZUŠ Tvrdošín od 1. januára 2017.
Bližšie: http://www.tvrdosin.sk/download/2016/vzn/vzn4-2016.pdf
OZNAMY
 • Klasifikačná porada za I. polrok sa uskutoční 26. januára 2017 /štvrtok/

 • Komisionálne kontrahačné skúšky sa uskutočnia 23. januára 2017 /pondelok/

 • Ak zákonný zástupca chce predčasne ukončiť štúdium svojho dieťaťa na našej škole k I. polroku, je potrebné najneskôr do 31. januára 2017 doniesť vypísanú a podpísanú odhlášku.

 • Polročné prázdniny pripadajú na deň 3. február 2017 /piatok/

 • Školné za mesiace I., II., III. je potrebné uhradiť do 13. februára 2017 /pondelok/ triednemu učiteľovi, alebo v riaditeľni.

 • OZNAM

  členmi RADY ŠKOLY sú:

   Predseda: Mgr. Eva Káziková
   pedagogickí zamestnanci:
   Mgr. Júlia Pavlíková
   Mgr. Markéta Janoštínová
   ostatní zamestnanci:
   Anna Benčíková
   zástupcovia rodičov:
   Mgr. Marcela Garbiarová
   Mgr. Pavol Šroba
   Mgr. Lucia Šrobová Lexmann

  zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Ján Jelenčík
  MUDr. Stanislav Fukas
  Mgr. Dušan Šoltés
  Magdaléna Lucká

  ODHLÁSENIE ŽIAKA zo štúdia v ZUŠ Tvrdošín
  Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľke školy
  /formulár nájdete v priečinku DOKUMENTY na web stránke/,
  k 2. polroku školského roka, na konci školského roka, alebo najneskôr oznámiť do 8. septembra.

  UDIALO SA

  Ocenenia zo Srbska pre výtvarníkov
  Výtvarníci ZUŠ Tvrdošín sa zapojili do XVIII. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Radosť Európy 2016“, ktorú organizuje Detské kultúrne centrum Belehrad. Konkurencia a kvalita prác na podobných súťažiach je úžasná. Na tomto ročníku sa zúčastnili deti vo veku od 4 - 18 rokov z Argentíny, Bulharska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Číny, z Čiech, Grécka, Litvy, Lotyšska, Čiernej Hory, Poľska, Ruska, Gruzínska, Indie, Slovinska, samozrejme z domáceho Srbska a tiež s úspešnou účasťou slovenských škôl. Práce boli zamerané na radosti života - hry, lásku, rodinu, slnko, prírodu, mier, piesne,...témy, s ktorými sa deti stretávajú bežne. Veľmi milo nás prekvapila e-mailová správa o výsledkoch, pretože v kategórii 4-6 ročných detí získal 2. miesto Gabriel Hlina a v kategórii 7-9 ročných 3. miesto Matej Pindiak. Chlapci dostali krásne medaily, diplomy a katalógy, kde sú zobrazené ocenené práce, môžu si porovnať ich úroveň a získať inšpiráciu. Teší nás úspech našich žiakov. Blahoželáme im a veríme, že ich umiestnenie bude povzbudením pre ostatných do ďalšej tvorivej, úspešnej a radostnej výtvarnej činnosti.
  uč. Bc.Ľudmila Verzálová

  2.-3.júna.2016 kúpeľné mesto Rajecké Teplice privítalo účastníkov
  na XV.MEDZINÁRODNOM FESTIVALE EUROMUSETTE - GOLDENTANGO mladých akordeonistov,
  venovaný pamiatke MICHAELA GANIANA IN MEMORIAM.
  Už každoročne sa akordeonisti z našej ZUŠ - Tvrdošín zúčastňujú na tomto festivale. Tento rok si zmerali sily vo svojich kategóriách žiaci z triedy Eleny Ballekovej, Zuzana Janoštínová zo Zuberca a Benjamín Bandík z Liesku.
  Obidvaja žiaci získali strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme a veríme, že si z festivalu odniesli veľa krásnych melódií a zážitkov. prejsť na fotogalériu
  Štvrtok 18.mája 2016 sa uskutočnil 5. ročník Regionálnej súťaže v hre na dychové nástroje v Trstenej. ZUŠ Tvrdošín úspešne na súťaži reprezentovali žiaci: Katarína Gostíková, Daša Vrabčeková, Aneta Orčíková, Katarína Kazíková, ktoré vo svojich kategóriách získali Zlaté pásmo. Laura Nogová a Sylvia Klimčíková získali Strieborné pásmo, žiačky pripravovala učiteľka Zuzana Suchánková. V Zlatom pásme sa umiestnil aj Matej Buc, ktorého pripravoval Mgr. Z. Reguly. Veľké poďakovanie za klavírny sprievod patrí Mgr.art. Kataríne Ondríkovej. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. prejsť na fotogalériu


  V dňoch 27. a 28. apríla 2016 sa uskutočnil VII. ročník regionálnej súťaže BIELA ORAVA v hre na klavíri, husliach, gitare a akordeóne. Tento ročník prekvapil svojou početnou účasťou súťažiacich z nášho regiónu a o to viac sa tešíme úspechu, ktorú naši hudobníci ZUŠ Tvrdošín získali. Miriam Šimičáková v hre na husliach 3. miesto; Richard Chnup a Marek Planieta v hre na gitare 3. miesto; Sára Šprláková v hre na klavíri 1. miesto, Zuzana Grísová a Katarína Vajduliaková 2. miesto a Simona Zuberská 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme žiakom a ich pedagógom za úspešnú reprezentáciu našej školy!
  Za umením do Bratislavy
  Utorok 13. októbra 2015 sa na Základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore
  niesol v znamení poznávania UMENIA zblízka. Tentokrát sme netvorili my,
  ale navštívili miesta, kde sme mohli obdivovať to, čo vytvorili iní.
  Na ceste za poznávaním umenia sa zúčastnilo 42 žiakov výtvarného odboru,
  v sprievode učiteliek Mgr. J. Pavlíkovej, Bc. Ľudmily Verzálovej a 3 ochotných rodičov pani M. Jančovej, K. Gogolákovej a pána M. Kadrliaka.
  Ako prvú sme navštívili jubilejnú 25. výstavu s názvom- Bienále ilustrácií Bratislava,
  čo je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti.
  Našou druhou zastávkou bola Galéria mesta Bratislavy, kde sme absolvovali
  zaujímavú tvorivú dielňu: „Kniha trochu inak“, kde sme sa zamýšľali nad novými významami a posolstvami kníh a učili sa ich „čítať“
  a pracovať s písaným slovom v nich trochu inak.
  Exkurziu sme zavŕšili návštevou detského domu umenia- Bibiany, kde sme
  interaktívnym spôsobom poznávali dielo Albína Brunovského a Miroslava Cipára.
  Deň nabitý umením sme zakončili šťastným návratom domov a plní zážitkov
  a inšpirácií spoločne pokračujeme na rozvoji talentov malých i veľkých umelcov
  našej ZUŠ v Tvrdošíne. prejsť na fotogalériu


  Amadeus aj v Tvrdošíne
  V dňoch 22.-24. októbra 2015 prebiehal v Brne už 22.ročník medzinárodnej
  klavírnej súťaže AMADEUS. Súťaž vznikla ako spomienka na historickú udalosť,
  kedy v Brne koncertoval, ako zázračné dieťa, 11 ročný W. A. Mozart.
  Tejto súťaže sa v tomto roku zúčastnila aj naša žiačka 7 ročná Martuška Janoštínová
  z elokovaného pracoviska Zuberec, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením
  Mgr. Markéty Janoštínovej. Martuška bola zaradená do I. kategórie,
  kde zo 16 účastníkov získala Čestné uznanie. Blahoželáme!
  Súťaže sa zúčastnilo 86 detí v šiestich kategóriách a bolo zastúpených 20 krajín.
  ČR, Bielorusko,Bulharsko, Francúzsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónia, Malajzia,Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Singapúr,Turecko, Ukrajina.
  Celé podujatie má vysokú úroveň, a je veľkou inšpiráciou a zážitkom počuť profesionálne výkony súťažiacich, niekedy až zázračných detí.
  Sme nesmierne radi, že sa tejto súťaže mohla zúčastniť aj naša škola! prejsť na fotogalériu

  ČAROVNÁ FLAUTA 2015
  V dňoch 18. - 20. novembra sa uskutočnil 14. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2015”. Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočnila v ZUŠ Nižná, ktorá je aj organizátorom tejto súťaže. Odbornú porotu tvorili členovia, pedagógovia z konzervatórií zo Žiliny, Bratislavy a Banskej Bystrice.
  Našu školu reprezentovali žiačky Katarína Gostíková, ktorá súťažila v prvej kategórií a podarilo sa jej získať krásne Čestné uznanie. Tiež získala cenu o najmladšieho účastníka súťaže. V 4. kategórií súťažila Aneta Orčíková, kde medzi desiatimi súťažiacimi získala pekné Čestné uznanie. Treťou súťažiacou bola Katarína Káziková, ktorá nás úspešne reprezentovala, ale nepodarilo sa jej v tomto roku získať žiadnu cenu. Vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Nižnej, spestrilo vystúpenie študentiek žilinského konzervatória so svojím programom.
  Všetkým žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ Tvrdošín, pani učiteľke Zuzane Suchánkovej za ich prípravu a Mgr.art. Kataríne Ondríkovej za ich korepetíciu. Prajeme veľa ďalších úspechov!
  prejsť na fotogalériu