Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:KOLEKTÍV ZUŠ TVRDOŠÍN
PRAJE VŠETKÝM ŽIAKOM KRÁSNE LETNÉ PRÁZDNINY


OZNAM

Zápis žiakov z Tvrdošína aj z Medvedzia v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční
dňa 4. a 5. septembra 2017 /pondelok, utorok/ od 12.30 hod. do 15.30 u triednych učiteľov,
pre novoprijatých žiakov hudobného odboru v učebni č. 11 na druhom poschodí v budove ZUŠ,
pre výtvarný odbor prvé poschodie č. dverí 3 a 4.

Zápis žiakov Elokované pracovisko ZUBEREC sa uskutoční
6. septembra 2017 /streda/ o 13.00 v kabinetoch I., II v prístavbe ZŠ Zuberec

Zápis žiakov Elokované pracovisko LIESEK sa uskutoční
7. septembra 2017 /štvrtok/ o 14.00 na chodbe pri zborovni ZŠ Liesek.

ZOZNAM NOVÝCH PRIJATÝCH ŽIAKOV na šk. rok 2017/2018

TVRDOŠÍN HUDOBNÝ ODBOR:
do prípravného štúdia na MEDVEDZÍ:
 • Babicová Nikola, klavír
 • Bajdichová Sofia, klavír
 • Krivda Matúš, klavír
 • Taraj Šimon, klavír
 • Jantošíková Ema, klavír
 • Kolejáková Oľga, klavír
 • Hruštincová Ema, husle
 • Hruštincová Ivana, husle

do prípravného štúdia v Tvrdošíne:
 • Fileková Miroslava, husle
 • Littvová Viktória, klavír
 • Ulrichová Laura Beth, klavír
 • Vrobel Matúš, akordeón

do základného štúdia 1. ročník prvá časť I. stupeň v Tvrdošíne:
 • Belvončíková Emma, gitara
 • Bréda Marko, klavír
 • Holub Miroslav, husle
 • Kurňavková Nina, klavír
 • Lukáčiová Zuzana, gitara
 • Pánik Martin, akordeón
 • Šálková Nela, klavír
 • Ulrich René, klavír
 • Žilincová Ema, klavír

TVRDOŠÍN VÝTVARNÝ ODBOR:
 • Lee Jasmina Elizabeth, druhý ročník,prvá časť I. stupeň,Medvedzie
 • Bakošová Lenka, druhý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín
 • Gama Robert, prvý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín
 • Gazdík Kristián, druhý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín
 • Kumorová Laura, druhý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín
 • Lukáči Juraj, prvý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín
 • Ulrichová Beth Laura, prvý ročník, prvá časť I. stupeň, Tvrdošín


ELOKOVANÉ PRACOVISKO LIESEK:
do prípravného štúdia:
 • Garbiarová Veronika, zobcová flauta
 • Gareková Ema, klavír
 • Gostík jakub, akordeón
 • Kalis Andrej, akordeón
 • Lieskovská Liliana, klavír
 • Motýľová Vanesa, klavír
 • Ondrík Matúš, klavír
 • Stasová Elena, klavír
 • Vojteček Šimon, akordeón
 • Žembéry Tobiáš, klavír

do základného štúdia 1. ročník prvá časť I. stupeň LIESEK:
 • Gnida Nikolas, klavír
 • Papajčík Dalibor, gitara
 • Vargová Ema, klavír
 • Parec Matej, klavír, 2. ročník, prvá časť, I.stupeň, prestup zo ZUŠ Trstená


ELOKOVANÉ PRACOVISKO ZUBEREC:
do prípravného štúdia:
 • Geschwandtner Leonard, akordeón
 • Harmatová Diana, klavír
 • Šenkár Tibor, gitara
 • Šrobová Lujza, zobcová flauta
 • Žuffa Ondrej, husle

do základného štúdia 1. ročník prvá časť I. stupeň ZUBEREC:
 • Škerda Ľuboš, klavír
 • Vidiečanová Simona, akordeón

ZUBEREC VÝTVARNÝ ODBOR:
 • Belanová Zdenka, druhý ročník,prvá časť I. stupeň
 • Petrek Dávid, prvý ročník,prvá časť I. stupeň
 • Šiška Maroš, prvý ročník,prvá časť I. stupeň
 • Šrobová Lujza, prvý ročník,prvá časť I. stupeň

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU!ZOZNAM NEPRIJATÝCH ŽIAKOV na šk. rok 2017/2018

 • Kurcinová Simona
 • Kurcinová Veronika
 • Smolár Juraj
 • Šálková Lucia
 • Dreveňáková Emma
 • Jančo Šimon
 • Jančová Tatiana
 • Stas Matej


OZNAM

ODHLÁSENIE ŽIAKA zo štúdia v ZUŠ Tvrdošín
Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľke školy
/formulár nájdete v priečinku DOKUMENTY na web stránke/,
k 2. polroku školského roka, na konci školského roka, alebo najneskôr oznámiť do 8. septembra.

OZNAM O ZMENE ÚHRADY RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

Vážení rodičia,
dovoľujeme si vás touto formou informovať o novom spôsobe úhrady
rodičovského príspevku za šk. rok 2016/2017.
Pri ZUŠ v Tvrdošíne od 9. 11. 2016 vzniklo
OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZUŠ V TVRDOŠÍNE
s cieľom podporovať skvalitňovanie výychovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň a iné ciele uvedené v stanovách OZ registrované na MV SR.
Ustanovujúca plenárna schôdza OZR pri ZUŠ v Tvrdošíne 3. mája 2017
schválila výšku rodičovského príspevku
 • za hudobný odbor 15 Eur na žiaka a následne za každého mladšieho súrodenca 13 Eur.
 • Platí to rovnako aj pre výtvarný odbor.
  Príspevok prosím pošlite na číslo účtu:

  IBAN: SK1683300000002801237779


  variabilný symbol prosím uvádzajte:


 • pre žiakov z Tvrdošína číslo 1
 • pre žiakov z LIESKU číslo 2
  Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a aj odbor za ktorý platíte/ hudobný, výtvarný/.
  Rodičovský príspevok prosím uhraďte najneskôr do konca augusta 2017.
  Ďakujeme vám všetkým rodičom za vašu podporu.
  S úctou riaditeľka školy Mgr. Zuzana Vaseková
  a Ing. Jaroslav Žuffa, predseda OZR PRI ZUŠ TVRDOŠÍN.

  UDIALO SA


  ÚSPEŠNÁ BIELA ORAVA 2017
  4. a 5. mája 2017 sa v Námestove uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne, v hre na husliach a gitare "Biela Orava 2017". Základnú umeleckú školu v Tvrdošíne reprezentovalo 22 žiakov v rôznych kategóriách - 8 klaviristov, 6 akordeonistov, 6 huslistov a 2 gitaristi. V hre na klavíri boli úspešné: Marta Janoštínová /uč. Mgr. M. Janoštínová/, Sára Šprláková /uč. A. Psotová/ , získali 1. miesto, Michaela Jančová /uč. Mgr. K. Zuberská/, Zuzana Grísová /uč. A. Topalová, DiS.art./, Terézia Šrobová /uč. L. Mikulášová/ získali 2. miesto a Eva Krivdová /uč. L. Mikulášová/, Lea Kristofčáková /uč. A. Topalová, DiS.art./ získali 3. miesto. Štyria akordeonisti Margaréta Pindiaková /uč. Mgr.art. J. Maďara/, Zuzana Janoštínová /uč. E. Balleková, DiS.art./, Eliška Puchelová a Rastislav Gáll /uč. Mgr.art. S. Vasek/ v silnej konkurencii získali 3. miesto, Filip Mäsiar /uč. Mgr.art. S. Vasek/ 2. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Hrubý z triedy Mgr.art.S. Vaseka, ktorý sa stal absolútnym víťazom I. kategórie. V hre na husliach boli úspešní traja huslisti Andrea Hulejová /uč. A. Tuková/, Lukáš Janoštín /uč. Mgr. M. Janoštínová/ a Filip Fukas /uč. A. Tuková/, ktorí získali krásne 2. miesto a gitaristi Richard Chnup získal 2. miesto a Lukáš Pánik 3. miesto, z triedy Mgr. Zdena Regulyho. Tento ročník Bielej Oravy považujeme za veľký úspech pre našu školu - z 22 žiakov vyslaných na súťaž, bolo 18 úspešných! Všetkým súťažiacim i ich pedagógom patrí veľká vďaka za výbornú reprezentáciu školy a mesta Tvrdošín.

  ZLATÉ PÁSMO V TRNAVE
  Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. a 7. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri a husliach. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Tvrdošín a zároveň ZUŠ Tvrdošín reprezentovali dvaja žiaci. Marta Janoštínová /klavír/ a Lukáš Janoštín /husle/ z triedy Mgr. Markéty Janoštínovej, ktorí vo svojich kategóriách zaznamenali veľký úspech a umiestnili sa v zlatom pásme. Úspešná klaviristka Martuška získala aj Cenu Rady rodičov pri ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. Žiakom blahoželáme a pedagógovi ďakujeme za skvelú prípravu..