Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:
POZÝVAME

25. júna 2017 o 16. 30
na koncert do dreveného gotického kostola Všetkých svätých
na cintoríne v Tvrdošíne
program: učitelia a žiaci ZUŠ v Tvrdošíne.

TEŠÍME SA NA VÁS!SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA

 • elokované pracovisko LIESEK:
  v utorok 27. júna 2017 o 14.30 na chodbe ZŠ

 • elokované pracovisko ZUBEREC:
  v stredu 28. júna 2017 o 13. 00 v prístavbe na chodbe ZŠ

 • pre žiakov hudobného odboru z Tvrdošína:
  vo štvrtok 29. júna 2017 o 13.30 v sále MsKS na Medvedzí • OZNAM

  ODHLÁSENIE ŽIAKA zo štúdia v ZUŠ Tvrdošín
  Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľke školy
  /formulár nájdete v priečinku DOKUMENTY na web stránke/,
  k 2. polroku školského roka, na konci školského roka, alebo najneskôr oznámiť do 8. septembra.

  OZNAM O ZMENE ÚHRADY RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

  Vážení rodičia,
  dovoľujeme si vás touto formou informovať o novom spôsobe úhrady
  rodičovského príspevku za šk. rok 2016/2017.
  Pri ZUŠ v Tvrdošíne od 9. 11. 2016 vzniklo
  OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZUŠ V TVRDOŠÍNE
  s cieľom podporovať skvalitňovanie výychovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň a iné ciele uvedené v stanovách OZ registrované na MV SR.
  Ustanovujúca plenárna schôdza OZR pri ZUŠ v Tvrdošíne 3. mája 2017
  schválila výšku rodičovského príspevku
 • za hudobný odbor 15 Eur na žiaka a následne za každého mladšieho súrodenca 13 Eur.
 • Platí to rovnako aj pre výtvarný odbor.
  Príspevok prosím pošlite na číslo účtu: IBAN: SK1683300000002801237779
  variabilný symbol prosím uvádzatje:
 • pre žiakov z Tvrdošína 1
 • pre žiakov z LIESKU 2
  Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a aj odbor za ktorý platíte/ hudobný, výtvarný/.
  Rodičovský príspevok prosím uhraďte do konca júna 2017.
  Ďakujeme vám všetkým rodičom za vašu podporu.
  S úctou riaditeľka školy Mgr. Zuzana Vaseková
  a Ing. Jaroslav Žuffa, predseda OZR PRI ZUŠ TVRDOŠÍN.

  UDIALO SA


  ÚSPEŠNÁ BIELA ORAVA 2017
  4. a 5. mája 2017 sa v Námestove uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne, v hre na husliach a gitare "Biela Orava 2017". Základnú umeleckú školu v Tvrdošíne reprezentovalo 22 žiakov v rôznych kategóriách - 8 klaviristov, 6 akordeonistov, 6 huslistov a 2 gitaristi. V hre na klavíri boli úspešné: Marta Janoštínová /uč. Mgr. M. Janoštínová/, Sára Šprláková /uč. A. Psotová/ , získali 1. miesto, Michaela Jančová /uč. Mgr. K. Zuberská/, Zuzana Grísová /uč. A. Topalová, DiS.art./, Terézia Šrobová /uč. L. Mikulášová/ získali 2. miesto a Eva Krivdová /uč. L. Mikulášová/, Lea Kristofčáková /uč. A. Topalová, DiS.art./ získali 3. miesto. Štyria akordeonisti Margaréta Pindiaková /uč. Mgr.art. J. Maďara/, Zuzana Janoštínová /uč. E. Balleková, DiS.art./, Eliška Puchelová a Rastislav Gáll /uč. Mgr.art. S. Vasek/ v silnej konkurencii získali 3. miesto, Filip Mäsiar /uč. Mgr.art. S. Vasek/ 2. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Hrubý z triedy Mgr.art.S. Vaseka, ktorý sa stal absolútnym víťazom I. kategórie. V hre na husliach boli úspešní traja huslisti Andrea Hulejová /uč. A. Tuková/, Lukáš Janoštín /uč. Mgr. M. Janoštínová/ a Filip Fukas /uč. A. Tuková/, ktorí získali krásne 2. miesto a gitaristi Richard Chnup získal 2. miesto a Lukáš Pánik 3. miesto, z triedy Mgr. Zdena Regulyho. Tento ročník Bielej Oravy považujeme za veľký úspech pre našu školu - z 22 žiakov vyslaných na súťaž, bolo 18 úspešných! Všetkým súťažiacim i ich pedagógom patrí veľká vďaka za výbornú reprezentáciu školy a mesta Tvrdošín.

  ZLATÉ PÁSMO V TRNAVE
  Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. a 7. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri a husliach. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Tvrdošín a zároveň ZUŠ Tvrdošín reprezentovali dvaja žiaci. Marta Janoštínová /klavír/ a Lukáš Janoštín /husle/ z triedy Mgr. Markéty Janoštínovej, ktorí vo svojich kategóriách zaznamenali veľký úspech a umiestnili sa v zlatom pásme. Úspešná klaviristka Martuška získala aj Cenu Rady rodičov pri ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. Žiakom blahoželáme a pedagógovi ďakujeme za skvelú prípravu..