Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK pre šk. rok 2016/2017

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
do prípravného štúdia /PŠ/ TVRDOŠÍN :

 • Feniková Emma, klavír
 • Gáll Lukáš, gitara
 • Kyselová Sarah, klavír
 • Pindiak Matej, zobcová flauta
 • Skurčák Matúš, gitara
 • Šprláková Vanesa, klavír

 • do prípravného štúdia /PŠ/ MEDVEDZIE:

 • Jánoš Peter, klavír
 • Kojdová Marianna, klavír
 • Kupčuláková Tamara, klavír
 • Lee Elizabeth Jasmina, klavír
 • Topalová Sofia, klavír
 • Zaťková Kristína, klavír
 • Žuffová Paulína, klavír
 • Žuffová Vanesa, klavír

 • do prípravného štúdia /PŠ/ elokované pracovisko Zuberec:

 • Belanová Zdenka, zobcová flauta
 • Benčíková Karin, klavír
 • Homola Filip, husle
 • Janoštínová Terézia, akordeón
 • Littvová Paula, klavír
 • Škerdová Karin, zobcová flauta
 • Tabačák Lukáš, akordeón
 • Ťapaják Maroš, zobcová flauta
 • Žuffa Ondrej, husle

 • do prípravného štúdia /PŠ/ elokované pracovisko Liesek:
 • Hrkeľ Ľuboš, akordeón
 • Javorková Veronika, klavír
 • Miklušková Karolína, klavír
 • Miklušková Kristína, klavír
 • Motýľová Tímea, klavír
 • Ondríková Ráchel, klavír
 • Šprláková Charlotte, husle

 • ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
  do ročníkov základného štúdia TVRDOŠÍN :

 • Krššák Anton František, klavír 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Medvecká Ivana, klavír 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Pafčová Diana, klavír 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Pavľáková Simona, gitara 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Vajduľáková Barbora, zobcová flauta 1. ročník/1. časť.I.stupeň

 • ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
  do ročníkov základného štúdia elokované pracovisko ZUBEREC :

 • Barancová Vanda, klavír 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Kuzárová Rebeka, zobcová flauta 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Šimičáková Adela, klavír 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Jurčo Filip, gitara 1. ročník/1. časť.I.stupeň

 • ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
  do ročníkov základného štúdia elokované pracovisko LIESEK :

 • Berenoková Petra, gitara 1. ročník/1. časť.I.stupeň
 • Kabáč Jakub, akordeón 1. ročník/1. časť.I.stupeň

 • ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
  do výtvarného odboru TVRDOŠÍN, MEDVEDZIE :

 • Babicová Nikola, Medvedzie
 • Beráková Silvia, Medvedzie
 • Ficek Marek, Medvedzie
 • Grísová Zuzana, Medvedzie
 • Žmiják Alex, Medvedzie
 • Feniková Emma, Tvrdošín
 • Gállová Adriána, Tvrdošín
 • Hrkľová Viktória, Tvrdošín
 • Hučalová Tímea, Tvrdošín
 • Skurčák Matúš, Tvrdošín
 • Šprláková Vanesa, Tvrdošín

 • ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV
  do výtvarného odboru elokované pracovisko ZUBEREC :

 • Baranec Matej, 3/1.I.
 • Demetriou Alexandra, 4/1.I.
 • Barancová Vanda, 2/1.I.
 • Ťapaják Lukáš, 2/1.I.
 • Harmatová Monika, 2/1.I.
 • Tekeľová Soňa, 2/1.I.
 • Škerdová Karin,1/1.I.
 • Benčíková Karin, 1/1.I.
 • Janoštínová Terézia, 1/1.I.
 • Ťapaják Maroš, 1/1.I.
 • Kaššák Filip 1/1.I.


 • ZOZNAM NEPRIJATÝCH ŽIAKOV
  Kuzár Marek, Drgáňová Ema, Smolár Juraj, Dreveňáková Ivana, Gnidová Petra, Kalis Andrej, Marmoľová Veronika, Motýľová Vanesa, Zbojová Sofia
  Vážení rodičia,
  rozhodnutia o prijatí a neprijatí Vášho dieťaťa na našu ZUŠ si budete môcť osobne vyzdvihnúť na jednotlivých elokovaných pracoviskách na stretnutí v prvom septembrovom týždni / konkrétny dátum ešte zverejníme na web stránke a vyhlásime v školskom rozhlase v Zuberci aj v Liesku/.
  V Tvrdošíne si rozhodnutia môžete vyzdvihnúť 5. septembra 2016.
  Všetkým žiakom prajeme krásne leto a zaslúžený oddych!
  Načerpajte nových síl a tešíme sa na vás v septembri pri objavovaní krás v umení!
  kolektív ZUŠ Tvrdošín


  UDIALO SA

  2.-3.júna.2016 kúpeľné mesto Rajecké Teplice privítalo účastníkov
  na XV.MEDZINÁRODNOM FESTIVALE EUROMUSETTE - GOLDENTANGO mladých akordeonistov,
  venovaný pamiatke MICHAELA GANIANA IN MEMORIAM.
  Už každoročne sa akordeonisti z našej ZUŠ - Tvrdošín zúčastňujú na tomto festivale. Tento rok si zmerali sily vo svojich kategóriách žiaci z triedy Eleny Ballekovej, Zuzana Janoštínová zo Zuberca a Benjamín Bandík z Liesku.
  Obidvaja žiaci získali strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme a veríme, že si z festivalu odniesli veľa krásnych melódií a zážitkov. prejsť na fotogalériu
  Štvrtok 18.mája 2016 sa uskutočnil 5. ročník Regionálnej súťaže v hre na dychové nástroje v Trstenej. ZUŠ Tvrdošín úspešne na súťaži reprezentovali žiaci: Katarína Gostíková, Daša Vrabčeková, Aneta Orčíková, Katarína Kazíková, ktoré vo svojich kategóriách získali Zlaté pásmo. Laura Nogová a Sylvia Klimčíková získali Strieborné pásmo, žiačky pripravovala učiteľka Zuzana Suchánková. V Zlatom pásme sa umiestnil aj Matej Buc, ktorého pripravoval Mgr. Z. Reguly. Veľké poďakovanie za klavírny sprievod patrí Mgr.art. Kataríne Ondríkovej. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. prejsť na fotogalériu


  V dňoch 27. a 28. apríla 2016 sa uskutočnil VII. ročník regionálnej súťaže BIELA ORAVA v hre na klavíri, husliach, gitare a akordeóne. Tento ročník prekvapil svojou početnou účasťou súťažiacich z nášho regiónu a o to viac sa tešíme úspechu, ktorú naši hudobníci ZUŠ Tvrdošín získali. Miriam Šimičáková v hre na husliach 3. miesto; Richard Chnup a Marek Planieta v hre na gitare 3. miesto; Sára Šprláková v hre na klavíri 1. miesto, Zuzana Grísová a Katarína Vajduliaková 2. miesto a Simona Zuberská 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme žiakom a ich pedagógom za úspešnú reprezentáciu našej školy!
  Za umením do Bratislavy
  Utorok 13. októbra 2015 sa na Základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore
  niesol v znamení poznávania UMENIA zblízka. Tentokrát sme netvorili my,
  ale navštívili miesta, kde sme mohli obdivovať to, čo vytvorili iní.
  Na ceste za poznávaním umenia sa zúčastnilo 42 žiakov výtvarného odboru,
  v sprievode učiteliek Mgr. J. Pavlíkovej, Bc. Ľudmily Verzálovej a 3 ochotných rodičov pani M. Jančovej, K. Gogolákovej a pána M. Kadrliaka.
  Ako prvú sme navštívili jubilejnú 25. výstavu s názvom- Bienále ilustrácií Bratislava,
  čo je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti.
  Našou druhou zastávkou bola Galéria mesta Bratislavy, kde sme absolvovali
  zaujímavú tvorivú dielňu: „Kniha trochu inak“, kde sme sa zamýšľali nad novými významami a posolstvami kníh a učili sa ich „čítať“
  a pracovať s písaným slovom v nich trochu inak.
  Exkurziu sme zavŕšili návštevou detského domu umenia- Bibiany, kde sme
  interaktívnym spôsobom poznávali dielo Albína Brunovského a Miroslava Cipára.
  Deň nabitý umením sme zakončili šťastným návratom domov a plní zážitkov
  a inšpirácií spoločne pokračujeme na rozvoji talentov malých i veľkých umelcov
  našej ZUŠ v Tvrdošíne. prejsť na fotogalériu


  Amadeus aj v Tvrdošíne
  V dňoch 22.-24. októbra 2015 prebiehal v Brne už 22.ročník medzinárodnej
  klavírnej súťaže AMADEUS. Súťaž vznikla ako spomienka na historickú udalosť,
  kedy v Brne koncertoval, ako zázračné dieťa, 11 ročný W. A. Mozart.
  Tejto súťaže sa v tomto roku zúčastnila aj naša žiačka 7 ročná Martuška Janoštínová
  z elokovaného pracoviska Zuberec, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením
  Mgr. Markéty Janoštínovej. Martuška bola zaradená do I. kategórie,
  kde zo 16 účastníkov získala Čestné uznanie. Blahoželáme!
  Súťaže sa zúčastnilo 86 detí v šiestich kategóriách a bolo zastúpených 20 krajín.
  ČR, Bielorusko,Bulharsko, Francúzsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónia, Malajzia,Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Singapúr,Turecko, Ukrajina.
  Celé podujatie má vysokú úroveň, a je veľkou inšpiráciou a zážitkom počuť profesionálne výkony súťažiacich, niekedy až zázračných detí.
  Sme nesmierne radi, že sa tejto súťaže mohla zúčastniť aj naša škola! prejsť na fotogalériu

  ČAROVNÁ FLAUTA 2015
  V dňoch 18. - 20. novembra sa uskutočnil 14. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2015”. Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočnila v ZUŠ Nižná, ktorá je aj organizátorom tejto súťaže. Odbornú porotu tvorili členovia, pedagógovia z konzervatórií zo Žiliny, Bratislavy a Banskej Bystrice.
  Našu školu reprezentovali žiačky Katarína Gostíková, ktorá súťažila v prvej kategórií a podarilo sa jej získať krásne Čestné uznanie. Tiež získala cenu o najmladšieho účastníka súťaže. V 4. kategórií súťažila Aneta Orčíková, kde medzi desiatimi súťažiacimi získala pekné Čestné uznanie. Treťou súťažiacou bola Katarína Káziková, ktorá nás úspešne reprezentovala, ale nepodarilo sa jej v tomto roku získať žiadnu cenu. Vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Nižnej, spestrilo vystúpenie študentiek žilinského konzervatória so svojím programom.
  Všetkým žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ Tvrdošín, pani učiteľke Zuzane Suchánkovej za ich prípravu a Mgr.art. Kataríne Ondríkovej za ich korepetíciu. Prajeme veľa ďalších úspechov!
  prejsť na fotogalériu