Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:

OZNAM

členmi RADY ŠKOLY sú:

  Predseda: Mgr. Eva Káziková
  pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Júlia Pavlíková
  Mgr. Markéta Janoštínová

  ostatní zamestnanci:
  Anna Benčíková
  zástupcovia rodičov:
  Mgr. Marcela Garbiarová
  Mgr. Pavol Šroba
   Mgr. Lucia Šrobová Lexmann

  zástupcovia zriaďovateľa:
MUDr. Ján Jelenčík
MUDr. Stanislav Fukas
Mgr. Dušan Šoltés
Magdaléna Lucká

ODHLÁSENIE ŽIAKA zo štúdia v ZUŠ Tvrdošín
Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľke školy
/formulár nájdete v priečinku DOKUMENTY na web stránke/,
k 2. polroku školského roka, na konci školského roka, alebo najneskôr oznámiť do 8. septembra.

UDIALO SA

2.-3.júna.2016 kúpeľné mesto Rajecké Teplice privítalo účastníkov
na XV.MEDZINÁRODNOM FESTIVALE EUROMUSETTE - GOLDENTANGO mladých akordeonistov,
venovaný pamiatke MICHAELA GANIANA IN MEMORIAM.
Už každoročne sa akordeonisti z našej ZUŠ - Tvrdošín zúčastňujú na tomto festivale. Tento rok si zmerali sily vo svojich kategóriách žiaci z triedy Eleny Ballekovej, Zuzana Janoštínová zo Zuberca a Benjamín Bandík z Liesku.
Obidvaja žiaci získali strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme a veríme, že si z festivalu odniesli veľa krásnych melódií a zážitkov. prejsť na fotogalériu
Štvrtok 18.mája 2016 sa uskutočnil 5. ročník Regionálnej súťaže v hre na dychové nástroje v Trstenej. ZUŠ Tvrdošín úspešne na súťaži reprezentovali žiaci: Katarína Gostíková, Daša Vrabčeková, Aneta Orčíková, Katarína Kazíková, ktoré vo svojich kategóriách získali Zlaté pásmo. Laura Nogová a Sylvia Klimčíková získali Strieborné pásmo, žiačky pripravovala učiteľka Zuzana Suchánková. V Zlatom pásme sa umiestnil aj Matej Buc, ktorého pripravoval Mgr. Z. Reguly. Veľké poďakovanie za klavírny sprievod patrí Mgr.art. Kataríne Ondríkovej. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. prejsť na fotogalériu


V dňoch 27. a 28. apríla 2016 sa uskutočnil VII. ročník regionálnej súťaže BIELA ORAVA v hre na klavíri, husliach, gitare a akordeóne. Tento ročník prekvapil svojou početnou účasťou súťažiacich z nášho regiónu a o to viac sa tešíme úspechu, ktorú naši hudobníci ZUŠ Tvrdošín získali. Miriam Šimičáková v hre na husliach 3. miesto; Richard Chnup a Marek Planieta v hre na gitare 3. miesto; Sára Šprláková v hre na klavíri 1. miesto, Zuzana Grísová a Katarína Vajduliaková 2. miesto a Simona Zuberská 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme žiakom a ich pedagógom za úspešnú reprezentáciu našej školy!
Za umením do Bratislavy
Utorok 13. októbra 2015 sa na Základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore
niesol v znamení poznávania UMENIA zblízka. Tentokrát sme netvorili my,
ale navštívili miesta, kde sme mohli obdivovať to, čo vytvorili iní.
Na ceste za poznávaním umenia sa zúčastnilo 42 žiakov výtvarného odboru,
v sprievode učiteliek Mgr. J. Pavlíkovej, Bc. Ľudmily Verzálovej a 3 ochotných rodičov pani M. Jančovej, K. Gogolákovej a pána M. Kadrliaka.
Ako prvú sme navštívili jubilejnú 25. výstavu s názvom- Bienále ilustrácií Bratislava,
čo je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti.
Našou druhou zastávkou bola Galéria mesta Bratislavy, kde sme absolvovali
zaujímavú tvorivú dielňu: „Kniha trochu inak“, kde sme sa zamýšľali nad novými významami a posolstvami kníh a učili sa ich „čítať“
a pracovať s písaným slovom v nich trochu inak.
Exkurziu sme zavŕšili návštevou detského domu umenia- Bibiany, kde sme
interaktívnym spôsobom poznávali dielo Albína Brunovského a Miroslava Cipára.
Deň nabitý umením sme zakončili šťastným návratom domov a plní zážitkov
a inšpirácií spoločne pokračujeme na rozvoji talentov malých i veľkých umelcov
našej ZUŠ v Tvrdošíne. prejsť na fotogalériu


Amadeus aj v Tvrdošíne
V dňoch 22.-24. októbra 2015 prebiehal v Brne už 22.ročník medzinárodnej
klavírnej súťaže AMADEUS. Súťaž vznikla ako spomienka na historickú udalosť,
kedy v Brne koncertoval, ako zázračné dieťa, 11 ročný W. A. Mozart.
Tejto súťaže sa v tomto roku zúčastnila aj naša žiačka 7 ročná Martuška Janoštínová
z elokovaného pracoviska Zuberec, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením
Mgr. Markéty Janoštínovej. Martuška bola zaradená do I. kategórie,
kde zo 16 účastníkov získala Čestné uznanie. Blahoželáme!
Súťaže sa zúčastnilo 86 detí v šiestich kategóriách a bolo zastúpených 20 krajín.
ČR, Bielorusko,Bulharsko, Francúzsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónia, Malajzia,Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Singapúr,Turecko, Ukrajina.
Celé podujatie má vysokú úroveň, a je veľkou inšpiráciou a zážitkom počuť profesionálne výkony súťažiacich, niekedy až zázračných detí.
Sme nesmierne radi, že sa tejto súťaže mohla zúčastniť aj naša škola! prejsť na fotogalériu

ČAROVNÁ FLAUTA 2015
V dňoch 18. - 20. novembra sa uskutočnil 14. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2015”. Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočnila v ZUŠ Nižná, ktorá je aj organizátorom tejto súťaže. Odbornú porotu tvorili členovia, pedagógovia z konzervatórií zo Žiliny, Bratislavy a Banskej Bystrice.
Našu školu reprezentovali žiačky Katarína Gostíková, ktorá súťažila v prvej kategórií a podarilo sa jej získať krásne Čestné uznanie. Tiež získala cenu o najmladšieho účastníka súťaže. V 4. kategórií súťažila Aneta Orčíková, kde medzi desiatimi súťažiacimi získala pekné Čestné uznanie. Treťou súťažiacou bola Katarína Káziková, ktorá nás úspešne reprezentovala, ale nepodarilo sa jej v tomto roku získať žiadnu cenu. Vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Nižnej, spestrilo vystúpenie študentiek žilinského konzervatória so svojím programom.
Všetkým žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ Tvrdošín, pani učiteľke Zuzane Suchánkovej za ich prípravu a Mgr.art. Kataríne Ondríkovej za ich korepetíciu. Prajeme veľa ďalších úspechov!
prejsť na fotogalériu