Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:


TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného odboru na šk. rok 2017/2018


budova ZUŠ TVRDOŠÍN, Školská 872 v dňoch:

8. júna /štvrtok/, 12. a 13. júna /pondelok, utorok/ 2017
v čase od 14, 00 - 17, 00 v učebni č. 11 na druhom poschodí


elokované pracovisko ZŠ s MŠ LIESEK

13. júna /utorok/ 2017
v čase od 15, 00 - 17, 00 ZŠ Liesek v triede I. A na prízemí


elokované pracovisko ZŠ s MŠ ZUBEREC

14. júna /streda/ 2017
v čase od 15, 00 - 17, 00 ZŠ Zuberec v triede 2. B na prízemí


V hudobnom odbore ponúkame záujemcom prípravné štúdium v hre
na klavíri, akordeóne, gitare, husliach, zobcovej flaute /s možnosťou po 4 rokoch hry prejsť na priečnu flautu, saxofón/
VEK: od 7 rokov /1. ročník na ZŠ v šk. roku 2017/2018/, pre gitaristov od 8 rokov

PODMIENKY PRE PRIJATIE DO HUDOBNÉHO ODBORU


 • zaspievať 2 ľubovoľné piesne /ľudovú alebo modernú/

 • rytmické cítenie /vytlieskaním zopakovať rytmickú ukážku /

 • hudobný sluch /kontrola hudobnej pamäte a sluchu pri klavíri -zopakovaním jednoduchých melódií/


 • posudzujeme aj fyzické predpoklady na konkrétny hudobný nástroj


 • účasť uchádzača je nutná v prítomnosti rodiča!

 • prihlášku je možné stiahnuť z webstránky: www.zustvrdosin.sk v priečinku dokumenty a vyplnenú priniesť na talentové skúšky

 • prihlášku je možné vyplniť priamo na mieste aj v deň skúšok,
 • je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!!!

 • v prípade akýchkoľvek otázok sa kontaktujte na čísle: 043/ 532 22 02

 • v zmysle novely zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je zároveň po prijatí na našu školu potrebné podpísať zákonným zástupcom dieťaťa ČESTNÉ VYHLÁSENIE, že finančnú dotáciu priznávate našej škole a tento súhlas na započítanie do zberu údajov sú poskytnuté len jednej škole rovnakého typu.


 • TEŠÍME SA NA VÁS!
  OZNAM

  ODHLÁSENIE ŽIAKA zo štúdia v ZUŠ Tvrdošín
  Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľke školy
  /formulár nájdete v priečinku DOKUMENTY na web stránke/,
  k 2. polroku školského roka, na konci školského roka, alebo najneskôr oznámiť do 8. septembra.

  UDIALO SA


  ÚSPEŠNÁ BIELA ORAVA 2017
  4. a 5. mája 2017 sa v Námestove uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne, v hre na husliach a gitare "Biela Orava 2017". Základnú umeleckú školu v Tvrdošíne reprezentovalo 22 žiakov v rôznych kategóriách - 8 klaviristov, 6 akordeonistov, 6 huslistov a 2 gitaristi. V hre na klavíri boli úspešné: Marta Janoštínová /uč. Mgr. M. Janoštínová/, Sára Šprláková /uč. A. Psotová/ , získali 1. miesto, Michaela Jančová /uč. Mgr. K. Zuberská/, Zuzana Grísová /uč. A. Topalová, DiS.art./, Terézia Šrobová /uč. L. Mikulášová/ získali 2. miesto a Eva Krivdová /uč. L. Mikulášová/, Lea Kristofčáková /uč. A. Topalová, DiS.art./ získali 3. miesto. Štyria akordeonisti Margaréta Pindiaková /uč. Mgr.art. J. Maďara/, Zuzana Janoštínová /uč. E. Balleková, DiS.art./, Eliška Puchelová a Rastislav Gáll /uč. Mgr.art. S. Vasek/ v silnej konkurencii získali 3. miesto, Filip Mäsiar /uč. Mgr.art. S. Vasek/ 2. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Hrubý z triedy Mgr.art.S. Vaseka, ktorý sa stal absolútnym víťazom I. kategórie. V hre na husliach boli úspešní traja huslisti Andrea Hulejová /uč. A. Tuková/, Lukáš Janoštín /uč. Mgr. M. Janoštínová/ a Filip Fukas /uč. A. Tuková/, ktorí získali krásne 2. miesto a gitaristi Richard Chnup získal 2. miesto a Lukáš Pánik 3. miesto, z triedy Mgr. Zdena Regulyho. Tento ročník Bielej Oravy považujeme za veľký úspech pre našu školu - z 22 žiakov vyslaných na súťaž, bolo 18 úspešných! Všetkým súťažiacim i ich pedagógom patrí veľká vďaka za výbornú reprezentáciu školy a mesta Tvrdošín.

  ZLATÉ PÁSMO V TRNAVE
  Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. a 7. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri a husliach. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Tvrdošín a zároveň ZUŠ Tvrdošín reprezentovali dvaja žiaci. Marta Janoštínová /klavír/ a Lukáš Janoštín /husle/ z triedy Mgr. Markéty Janoštínovej, ktorí vo svojich kategóriách zaznamenali veľký úspech a umiestnili sa v zlatom pásme. Úspešná klaviristka Martuška získala aj Cenu Rady rodičov pri ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. Žiakom blahoželáme a pedagógovi ďakujeme za skvelú prípravu..