celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava
Trnava, 24. apríl 2013

Návrat na galériu