XXI. Celoslovenský Detský hudobný festival J. Cikkera
B. Bystrica, 26. -27. apríl 2013

Návrat na galériu