Medzinárodná akordeónová súťaž
Ostrava, 19. apríl 2013

Návrat na galériu