Regionálna súťaž Biela Orava
Námestovo, 30. apríl 2013

Návrat na galériu