Záverečný koncert a výstava prác žiakov 4.ročníka
Zuberec, 19. jún 2013

Návrat na galériu