Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava
Trnava, 6. apríl 2017

Návrat na galériu