Novoročná čaša 2017, hudobný program ZUŠ
Hotel Limba, 10. február 2017

Návrat na galériu