Výchovný koncert pre žiakov MŠ Tvrdošín
MsKS, 6. júna 2017

Návrat na galériu