Výchovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ
ZŠ Zuberec, 5. júna 2017

Návrat na galériu