Záverečné koncerty žiakov 4. ročníkov prvej časti
MsKS, 9. júna 2017

Návrat na galériu