Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:


Literárno-dramatický odbor poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové, výtvarné i hudobné činnosti, vedúce k všestrannému rozvoju osobnosti. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho spolutvorcu kvalitnejšieho života.

Forma štúdia

 • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia školskej dochádzky
  člení sa na dve časti:
  • 1. časť I. stupňa štúdia má 4 ročníky
   Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.
  • 2. časť I. stupňa štúdia má 4 ročníky
   Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

Predmety

V literárno-dramatickom odbore v štúdijnom zameraní dramatické a slovesné oddelenie sa vyučujú predmety:
 • Dramatická príprava (sa vyučuje len prvé 2 roky)
 • Dramatika a slovesnosť (od 3. ročníka)
 • Pohyb (od 3. ročníka)
 • Prednes (od 1. ročníka)
 • Práca v súbore (od 3. ročníka)