Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:


Literárno-dramatický odbor ponúka:

Výučbu predmetov v dramatickom a slovesnom oddelení:

 • dramatická príprava
 • dramatika a slovesnosť
 • pohybová príprava
 • umelecký prednes

Forma štúdia

 • Prípravné štúdium je určené pre nadané deti predškolského veku.
 • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia povinnej školskej dochádzky.
  Člení sa na 2 časti:
  • 1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy
   (1. - 4. ročník). Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.
  • 2. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy
   (5. - 9. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
 • Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.