Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:


Výtvarný odbor ponúka:

 • Výučbu výtvarných techník v oblasti plošného vytvárania-základné disciplíny:
  • kresba
  • maľba
  • grafika
  • dekoratívne činnosti
  • vybrané state z dejín umenia

 • Výučbu výtvarných techník v oblasti priestorového vytvárania:
  • modelovanie a práca s materiálom

Forma štúdia

 • Prípravné štúdium je určené pre nadané deti predškolského veku
 • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia školskej dochádzky
  člení sa na dve časti:
  • 1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy
   (1. - 4. ročník). Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.
  • 2. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy
   (5. - 8. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

 • Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.
 • Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.