Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:História ZUŠ v Tvrdošíne

          Počiatky Ľudovej školy umenia v Tvrdošíne siahajú k 1.9. 1964, kedy bola utvorená ako detašovaná trieda patriaca pod riaditeľstvo ĽŠU v Trstenej /riaditeľ Dr. Ruppeldt/, ktoré malo zriadenú pobočku v Nižnej, pod ktorú detašovaná trieda patrila.
          Vendelín Habovštiak, učiteľ ZDŠ v Nižnej prevzal na čiastočný úväzok vyučovanie hry na akordeón a hudobnú náuku v rozsahu 17 hodín, čím umožnil aj jej otvorenie. V šk.r. 1965/66 začala vyučovať hru na klavír Melánia Franeková, učiteľka ZDŠ v Nižnej a hru na akordeón a hudobnú náuku Vendelín Habovštiak. Vyučovalo sa v triedach ZDŠ v Nižnej. V šk. r. 1966/67 táto detašovaná trieda bola pričlenená pod riaditeľstvo ĽŠU Dolný Kubín /riaditeľka Geburová/. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch ZK Tesla Orava. Hru na akordeón vyučoval Štefan Munka, interný učiteľ a hru na klavír striedavo vyučovali učitelia ĽŠU Dolný Kubín. Od 1.2.1967 bol v Nižnej otvorený výtvarný odbor, v ktorom externe vyučoval pán učiteľ Karol Maťkuliak, hudobnú náuku pán učiteľ Habovštiak a prípravnú hudobnú výchovu viedla pani učiteľka Labajová. Stav žiakov s školskom roku 1966/67 v hudobnom odbore : klavír 24 žiakov, akordeón 11 žiakov a výtvarný odbor 23 žiakov.
          V šk. rokoch 1967/68 až do roku 1975/76 detašovaná trieda v Tvrdošíne naďalej patrila pod riaditeľstvo ĽŠU Dolný Kubín, rozrastal sa kolektív učiteľov aj počet žiakov /100/. V šk. r. 1976/77 ĽŠU v Nižnej získala štatút samostatnej školy a riaditeľom školy bol menovaný Vendelín Habovštiak. Z úspešných absolventov z Tvrdošína navštevujúcich ĽŠU v Nižnej možno spomenúť Stanislava Vaseka a Ľubomíra Vaseka, ktorí boli prijatí na konzervatótium v Žiline. Od 1.9. 1980 bola otvorená detašovaná trieda v priestoroch ZDŠ v Tvrdošíne patriaca naďalej pod ĽŠU Nižná.
          Od 1.9. 1981 riaditeľstvo ĽŠU bolo preložené z Nižnej do Tvrdošína, kde boli poskytnuté samostatné priestory v ZDŠ v Tvrdošíne. V týchto priestoroch je umiestnené riaditeľstvo ZUŠ Tvrdošín až do súčastnosti. Riaditeľom ĽŠU zostal pán Vendelín Habovštiak a bol otvorený hudobný odbor s počtom žiakov 111 a výtvarný odbor s počtom žiakov 39. V tomto roku vyučoval hru na akordeón p. učiteľ Dušan Franek, Stanislav Vasek, hru na klavír p. uč. Mária Pagáčová, Anna Psotová, hru na husle p.uč. Štefan Juráš a Karol Havetta, výtvarný odbor p. uč.Viktor Mikuš.
          Postupne sa vylepšovali priestorové a materiálne podmienky školy, zakúpili sa učebné pomôcky, hudobné nástroje a žiaci sa úspešne zapájali do rôznych súťaží a prehliadok. Medzi úspešných absolventov ĽŠU Tvrdošín a prijatých žiakov na štúdium na konzervatóriu v šk. roku 1984/85 boli Miroslava Bučeková /klavír/ a Jaroslav Maďara /akordeón/. V šk. roku 1987/88 boli prijatí ďalší úspešní žiaci na konzervatórium v Žiline – Silvia Kormanová /akordeón/ a Juraj Tomadlík /akordeón/, v šk. roku 1989/90 to boli žiaci Marika Kormanová /akordeón/, Jana Froleková /akordeón/ a Júlia Habovštiaková /klavír/. Od roku 1990/91 sa pomenovanie Ľudová škola umenia mení na nový názov Základná umelecká škola.