Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY!OZNAMY


POZÝVAME VÁS NA:
CHRÁMOVÝ KONCERT KU CTI SV. CECÍLIE
KEDY: 25. novembra 2018 /nedeľa/
MIESTO: Kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne
O KTOREJ: 16: 30
TEŠÍME SA NA VÁS!

MôJ PRVÝ KONCERT A VÝSTAVA ŽIAKOV PRVÝCH ROČNÍKOV
KEDY: 28. november 2018 /streda/
MIESTO: sála MsKS na Medvedzí
O KTOREJ: 15:00 žiaci z Tvrdošína;
16:30 žiaci z elokovaných pracovísk - Zuberec a Liesek
Rodičia a príbuzní z rodiny žiakov sú vítaní:)

V blízkej budúcnosti chceme spustiť novú vynovenú webovú stránku našej školy, zatiaľ sa pracuje na jej novom dizajne.

Vážení rodičia a milí naši žiaci!
V šk. roku 2018/2019 musí mať každý žiak od tretieho ročníka prvej časti v hudobnom odbore tretí povinný voliteľný predmet vyplývajúc z učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ - podrobné informácie u triedneho učiteľa.


ODHLÁSENIE ŽIAKA ZO ŠTÚDIA ZUŠ TVRDOŠÍN

Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ TVRDOŠÍN a to PÍSOMNOU FORMOU na základe žiadosti o predčasné ukončenie štúdia /formulár nájdete aj na webovej stránke školy v priečinku DOKUMENTY/ doručenej riaditeľke školy k 1. polroku školského roka /do 31. januára/, na konci školského roka /do 30. júna/, alebo najneskôr do 8. septembra.OZNAM O ÚHRADE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU ZA ŠK. ROK 2018/2019

Vážení rodičia,
dovoľujeme si vás touto formou informovať o spôsobe úhrady
rodičovského príspevku za šk. rok 2018/2019.
Pri ZUŠ v Tvrdošíne od 9. 11. 2016 vzniklo
OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZUŠ V TVRDOŠÍNE
s cieľom podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň a iné ciele uvedené v stanovách OZ registrované na MV SR.
Ustanovujúca plenárna schôdza OZR pri ZUŠ v Tvrdošíne 3. mája 2017
schválila výšku rodičovského príspevku, ktorý zostáva pre tento rok rovnaký:
 • za hudobný odbor 15 Eur na žiaka a následne za každého mladšieho súrodenca 13 Eur.
 • Platí to rovnako aj pre výtvarný odbor.
  Príspevok prosím pošlite na číslo účtu do 15.DECEMBRA:

  IBAN: SK1683300000002801237779
  variabilný symbol prosím uvádzajte len číslo 1 alebo 2:

 • pre žiakov z Tvrdošína číslo 1
 • pre žiakov z LIESKU číslo 2

  Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a aj odbor za ktorý platíte/ hudobný, výtvarný/!
  Ďakujeme vám všetkým rodičom za vašu podporu.
  S úctou riaditeľka školy Mgr. Zuzana Vaseková
  a Ing. Jaroslav Žuffa, predseda OZR PRI ZUŠ TVRDOŠÍN.

  UDIALO SA ŠK.ROK 2017/2018


  ÚSPECH NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI HNÚŠŤANSKÝ AKORD 2018
 • V dňoch 18. a 19. marca 2018 sa v Hnúšti konal jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže z Hudobnej náuky - Hnúšťanský akord. Do celoslovenského kola sa prebojovali dve trojčlenné družstvá zo ZUŠ v Tvrdošíne, v A kategórii súťažili Marta Janoštínová, Zuzana Valeková, Mária Pardeková a v B kategórii Eva Fileková, Vanesa Littvová a Sabína Zuberská. Súťažiaci plnili úlohy v štyroch oblastiach a po neľahkom súboji si dievčatá v A kategórii vybojovali 4. miesto. Žiačky v B kategórii sa postarali o napätie až do úplného konca a z celoslovenského kola si nakoniec odniesli krásne 2. miesto. Ďakujeme súťažiacim za krásnu reprezentáciu našej školy, ale aj pani učiteľke Mgr. Kataríne Zuberskej, ktorá ich na súťaž pripravovala! Prajeme im, aby ich predmet Hudobná náuka bavila aj naďalej a o rok sa do súťaže zapojili opäť. http://www.zustvrdosin.sk/AKCIE/1718/celkol_hns_19032018.htm
  MôJ PRVÝ KONCERT a VÝSTAVA 2017
  29. novembra 2017 si prvýkrát 30 malých hudobníkov v hre na rozličných nástrojoch /klavír, akordeón, husle, zobcová flauta, gitara/ zahrali na svojom prvom verejnom koncerte po niekoľko mesačnej príprave, ktorý každoročne ZUŠ v Tvrdošíne organizuje pre žiakov prvých ročníkov základného štúdia. Koncert bol doplnený výstavou detských výtvarných prác12 žiakov z výtvarneho odboru. Malí umelci mali v publiku veľkú podporu nielen svojich rodičov, ale aj starých rodičov a svojich príbuzných, čo zakaždým vytvára nádhernú rodinnú atmosféru, sprevádzanú umením drobných hudobných skladbičiek. Jedným z hlavných cieľov ZUŠ je výchova umením, k umeniu a pre umenie, čo nepochybne vedie k rozvoju osobnosti dieťaťa. Prajeme všetkým veľa vytrvalosti a trpezlivosti pri objavovaní krásy v umení.

  CHRÁMOVÝ KONCERT KU CTI SV. CECÍLIE 2017
  Každoročne na sviatok Krista Kráľa ZUŠ v Tvrdošíne v spolupráci so ZUŠ I. Kolčáka v Námestove organizuje chrámový koncert ku cti sv. Cecílie - patrónke hudobníkov. 26. novembra 2017 v kostole Najsvatejššej Trojice zaznela krásna sakrálna hudba starých majstrov v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ. Huslistka Anežka Kurajdová zo ZUŠ I. Ballu v D. Kubíne, bola tohtoročným hosťom koncertu a pre každého prítomného poslucháča bola jej interpretácia skladieb od G. Tartiniho a M. Brucha na husliach pohladením duše. Poďakovanie patrí aj RK FÚ v Tvrdošíne, kde sa všetci účastníci koncertu mohli stretnúť na malom občerstvení.

  AMADEUS 2017
  V Brne sa 2. - 4. novembra 2017 konal 24. ročník jednej z najprestížnejších medzinárodných klavírnych súťaží v Českej republike. V koncertnej sieni Filharmónie Brno, si mohli mladí klaviristi do 11 rokov vyskúšať svoje umenie. Súťaže sa zúčastnilo 76 detí, zo 16 krajín, dokonca aj zo zámoria. Súťaž sa inšpiruje koncertom 11 ročného W. A. Mozarta v Brne, a upozorňuje tak na výnimočne talentované deti. 9 ročná Marta Janoštínová z triedy uč. Mgr. Markéty Janoštínovej zo Zuberca, naša žiačka, získala v III. kategórii čestné uznanie. Vysokú úroveň súťaže dokladá aj to, že členstvo v porote prijali najprednejší svetoví sólisti a pedagógovia vysokých škôl. Oľga Kern USA, Christiana Perai Rakúsko, Jan Jiraský ČR, David Mareček ČR, Marco Fatichenti Španielsko/ Veľká Británie. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  EXKURZIA VÝTVARNÉHO ODBORU
  Utorok 24. októbra 2017 sa na Základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore niesol v znamení poznávania UMENIA zblízka. Tento krát sme navštívili miesta, kde sme mohli obdivovať a byť súčasťou toho, čo vytvorili iní.
  38 žiakov výtvarného odboru v sprievode 4 učiteliek a 1 rodiča ako prvú navštívilo Stredoslovenskú galériu, kde na nás čakal vopred pripravený animačný program pod názvom: „Čiara je bodka, ktorá išla na prechádzku“. Prostredníctvom tohto programu boli žiaci oboznámení so základnými výrazovými prostriedkami výtvarného jazyka a učili sa vnímaniu a následnému prijímaniu umeleckého diela. Mladší žiaci mali možnosť prostredníctvom hravých animačných etúd pracovať nemaliarskym spôsobom s bodom, škvrnou, líniou, tvarov, kompozíciou, svetlom a tieňom, farbou. Pre starších žiakov boli etudy rozšírené o vzťahy medzi jednotlivými prvkami- o rytmus, symetriu, asymetriu, rovnováhu, nerovnováhu, pohyb, proporcie, výtvarné kontrasty, abstrakciu, štylizáciu a pod.
  Našou druhou zastávkou bolo Regionálne centrum remesiel- ÚĽUV, kde sme absolvovali prehliadku remeselných dielní. Vypočuli sme si príbehy o remeslách, dozvedeli sme sa, čo sa skrýva v košikárskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej či tkáčskej dielni.
  Na záver sme si nechali stálu expozíciu vo Vile Dominika Skuteckého, kde sme mali možnosť vidieť aj na istý čas sprístupnené zapožičané maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok.
  Deň nabitý umením sme zakončili šťastným návratom domov a plní zážitkov a inšpirácií spoločne pokračujeme na rozvoji talentov malých i veľkých umelcov našej ZUŠ.

  UDIALO SA ŠK.ROK 2016/2017

  REGIONÁLNA SÚŤAŽ V HRE NA DREV. DYCH. NÁSTROJE TRSTENÁ
  17.mája 2017 sa uskutočnila Regionálna súťaž v hre na drevené dychové nástroje v Trstenej na ZUŠ. Žiaci z našej školy získali nasledovné umiestnenia: K.Gostíková /Zlaté pásmo/, K.Kazíková /Zlaté pásmo/, D.Vrabčeková /Zlaté pásmo/, L.Nogová /Strieborné pásmo/ a N.Chromá /Bronzové pásmo/. Všetkých žiakov pripravovala uč. Z. Suchánková. Žiaci z triedy uč. Mgr. Z. Regulyho získali - M.Buc /Strieborné pásmo/ a A.Stanko /Bronzové pásmo/. Všetkým súťažiacim a pedagógom gratulujeme a prajeme veľa úspechov a šťastia v ďalších rokoch počas štúdia. Poďakovanie si zaslúži aj korepetítorka uč. Mgr.art. K. Ondríková, ktorá veľkou mierou prispela k úspešnosti našich žiakov.

  ÚSPEŠNÁ BIELA ORAVA 2017
  4. a 5. mája 2017 sa v Námestove uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne, v hre na husliach a gitare "Biela Orava 2017". Základnú umeleckú školu v Tvrdošíne reprezentovalo 22 žiakov v rôznych kategóriách - 8 klaviristov, 6 akordeonistov, 6 huslistov a 2 gitaristi. V hre na klavíri boli úspešné: Marta Janoštínová /uč. Mgr. M. Janoštínová/, Sára Šprláková /uč. A. Psotová/ , získali 1. miesto, Michaela Jančová /uč. Mgr. K. Zuberská/, Zuzana Grísová /uč. A. Topalová, DiS.art./, Terézia Šrobová /uč. L. Mikulášová/ získali 2. miesto a Eva Krivdová /uč. L. Mikulášová/, Lea Kristofčáková /uč. A. Topalová, DiS.art./ získali 3. miesto. Štyria akordeonisti Margaréta Pindiaková /uč. Mgr.art. J. Maďara/, Zuzana Janoštínová /uč. E. Balleková, DiS.art./, Eliška Puchelová a Rastislav Gáll /uč. Mgr.art. S. Vasek/ v silnej konkurencii získali 3. miesto, Filip Mäsiar /uč. Mgr.art. S. Vasek/ 2. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Hrubý z triedy Mgr.art.S. Vaseka, ktorý sa stal absolútnym víťazom I. kategórie. V hre na husliach boli úspešní traja huslisti Andrea Hulejová /uč. A. Tuková/, Lukáš Janoštín /uč. Mgr. M. Janoštínová/ a Filip Fukas /uč. A. Tuková/, ktorí získali krásne 2. miesto a gitaristi Richard Chnup získal 2. miesto a Lukáš Pánik 3. miesto, z triedy Mgr. Zdena Regulyho. Tento ročník Bielej Oravy považujeme za veľký úspech pre našu školu - z 22 žiakov vyslaných na súťaž, bolo 18 úspešných! Všetkým súťažiacim i ich pedagógom patrí veľká vďaka za výbornú reprezentáciu školy a mesta Tvrdošín.

  ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALOČKA NOVÉ ZÁMKY
  5.mája 2017 v Nových Zámkoch sa uskutočnil 9. ročník Celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou s názvom - Zahrajže nám píšťalôčka. Našu ZUŠ Tvrdošín úspešne reprezentovala medzi silnou konkurenciou žiačka Natália Chromá z triedy uč. Z.Suchánkovej, kde získala krásne strieborné pásmo. Na klavíri ju doprevádzala uč. Mgr.art. K.Ondríková, ktorej patrí veľké poďakovanie za tento úspech. Súťažiacej gratulujeme, prajeme jej a pani učiteľke veľa ďalších úspechov.

  ZLATÉ PÁSMO V TRNAVE
  Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. a 7. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri a husliach. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Tvrdošín a zároveň ZUŠ Tvrdošín reprezentovali dvaja žiaci. Marta Janoštínová /klavír/ a Lukáš Janoštín /husle/ z triedy Mgr. Markéty Janoštínovej, ktorí vo svojich kategóriách zaznamenali veľký úspech a umiestnili sa v zlatom pásme. Úspešná klaviristka Martuška získala aj Cenu Rady rodičov pri ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. Žiakom blahoželáme a pedagógovi ďakujeme za skvelú prípravu..

  ČAROVNÁ FLAUTA NIŽNÁ 2016
  V dňoch 23.-25.11.2016 sa v Nižnej uskutočnila Celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje s názvom Čarovná flauta, našu školu zastupovali žiaci z triedy uč. Z. Suchánkovej a uč. Mgr.Z.Regulyho. Obidvaja žiaci získali na súťaži medzi silnou konkurenciou pekné čestné uznanie. Poďakovanie patrí aj korepetítorom - uč.Mgr.art.K. Ondríkovej, uč. Mgr.art. J. Maďarovi. Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov na súťažiach.