Dnes je

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny:Pedagogickí zamestnanci:

Hudobný odbor

 • klavírne oddelenie:
  • Mgr. et Mgr.art. Bažíková Monika, ArtD.
  • Mgr. Janoštínová Markéta
  • Mgr.art Maďara Jaroslav
  • Mikulášová Lena
  • Mgr. art. Ondríková Katarína
  • Pavkovová Dana
  • Pániková Alexandra
  • Psotová Anna
  • Mgr. Škuláň Andrej
  • Topalová Alena
   • vedúca predmetovej komisie
   • zodpovedná za archív klavírnych nôt
  • Mgr.Vaseková Zuzana
  • Bc. Zuberská Katarína
  • Žuffová Lenka

 • akordeónové oddelenie:
  • Balleková Elena – zodpovedná za archív akordeónových nôt
  • Mgr.art. Maďara Jaroslav – vedúci predmetovej komisie
  • Mgr.art. Vasek Stanislav

 • gitarové oddelenie:
  • Mgr. Reguly Zdeno – zodpovedný za archív gitarových nôt
  • Mgr. Žembéry Štefan - vedúca predmetovej komisie za gitarové a husľové oddelenie

 • husľové oddelenie:
  • Mgr. Kortman Bohuslav
  • Tuková Alžbeta - zodpovedná za archív husľových nôt

 • dychové oddelenie:
  • Mgr. Rajniaková Martina - zobcová flauta
  • Mgr. Reguly Zdeno - zobcová flauta, saxofón
  • Suchánková Zuzana
   • vedúca predmetovej komisie
   • zodpovedná za archív flautových nôt
   • zobcová, altová a priečna flauta

 • oddelenie hudobnej náuky:
  • Mgr. Vaseková Zuzana
  • Mgr. Zuberská Katarína
   • vedúca predmetovej komisie
   • zodpovedná za učebnice HN
  • Mgr. Žembéryová Dominika

Výtvarný odbor:

  • Mgr. Pavlíková Júlia– vedúca predmetovej komisie
  • Bc. Verzálová Ľudmila

Nepedagogickí zamestnanci:

  • Benčíková Anna – administratívna pracovníčka

Umelecká rada:

  Umelecká rada je poradný a iniciatívny orgán v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov. Poslaním umeleckej rady je:
 • iniciovať nové nápady pre umelecký rast žiakov
 • zabezpečovať organizáciu a priebeh koncertov, spoločenských podujatí, súťaží a dbať o ich umeleckú úroveň
  • Pavkovová Dana - zástupkyňa riaditeľky
  • Topalová Alena - vedúca PK klavírneho oddelenia
  • Mgr. Reguly Zdeno - pedagóg gitarového oddelenia
  • Suchánková Zuzana - vedúca PK dychového oddelenia
  • Mgr. Pavlíková Júlia - vedúca PK výtvarného oddelenia
  • Mgr. Janoštínová Markéta - pedagóg klavírneho oddelenia a spevu
  • Mgr. Zuberská Katarína - vedúca PK pre hudobnú náuku
  • Mgr.art. Maďara Jaroslav – vedúci PK akordeónového oddelenia, vedúci umeleckého hudobného odboru